จบปัญหา.. ฟิลเลอร์เป็นก้อน ฟิลเลอร์เป็นลำ ไม่เรียบเนียน

หรือ

จบปัญหา.. ฟิลเลอร์เป็นก้อน ฟิลเลอร์เป็นลำ ไม่เรียบเนียน

หรือ

ยาสลายฟิลเลอร์อันตรายไหม?

ในการฉีดสลายฟิลเลอร์แพทย์มีขั้นตอนอย่างไร จะมีการทำความสะอาดผิวก่อนฉีดสลาย แพทย์ผู้ทำการแก้ไขจะผสมส่วนผสมของยาในปริมาณที่เจือจางและเหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบเนื้อเยื่อส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่ HAฟิลเลอร์ ในบางเคสหลังฉีดสลายแพทย์จะทำการนวดบริเวณที่ฉีดสลายด้วย เพื่อให้ยาฉีดสลายกระจายได้ดียิ่งขึ้น

ถ้าเป็นฟิลเลอร์ปลอม ฟิลเลอร์หิ้ว หรือฟิลเลอร์ที่ไม่ผ่าน อย. จะฉีดสลายออกได้หรือไม่

ถ้าเป็นฟิลเลอร์ปลอม ฟิลเลอร์หิ้ว หรือฟิลเลอร์ที่ไม่ผ่าน อย. อาจจะฉีดสลายออกได้ หรือสลายออกได้ไม่หมด ยังมียาบางส่วนที่ไม่สลายได้เหลือค้างอยู่ หรือบางชนิดอาจสลายไม่ได้เลย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและส่วนผสมของฟิลเลอร์ที่ฉีดมาด้วย

จบปัญหา.. ฟิลเลอร์เป็นก้อน ฟิลเลอร์เป็นลำ ไม่เรียบเนียน

หรือ
นัดปรึกษา
ส่งภาพประเมิน กับ Amarante Clinic